Kermodesbjørn er en underart av amerikansk svartbjørn, rovdyrart i bjørnefamilien. Den kan ha rent hvit pels. Kermodesbjørnen forekommer i British Columbia.