Kautel, forsiktighetsregel for å forebygge uklarhet, tvistighet eller overgrep, særlig ved rettslige disposisjoner.