Kapellkrans er en rekke kapeller (for eksempel absidioler) som er ordnet langs en halvsirkel i en koromgang.