Jernmotstand, jernhydrogenmotstand, elektrisk motstand av jerntråd, innesluttet i en (glass)beholder med hydrogengass. Innenfor et visst spenningsområde vil jernmotstanden holde strømstyrken nesten konstant selv om spenningen varierer. Det skyldes at motstanden i jerntråden varierer på samme måte som spenningen pga. temperaturvariasjonen i den. Hydrogengassen hindrer oksidasjon av jernet og gir passe varmeledning (termisk konduktans) fra tråden. Jernmotstander brukes bl.a. til å stabilisere strømmen til motstandstermometre o.l.