Isklatring, klatring i bratte isvegger på isbreer eller i frosne fosser. Man benytter samme sikringsprinsipp som i klippeklatring med tau festet til isen/snøen gjennom isskruer, isbolter eller snøankre. For å komme seg opp bruker man korte isøkser i hendene og stegjern (kramponger) med fronttagger på skoene.