interessent (prosjekt)

Artikkelstart

En interessent i et prosjekt er en person eller organisasjon som er aktivt involvert i prosjektet, eller som har interesser som blir berørt av prosjektets gjennomføring eller sluttresultat.

Gjennom en interessentanalyse kan interessentene grupperes ut fra påvirkningsmulighet og interesse. Resultatet av en slik analyse er et viktig styringsverktøy for prosjektledelsen.

Interessenter er en del av prosjektets usikkerhetsbilde siden det ikke alltid er mulig å forutsi deres handlinger og konsekvensene av disse.

Primær- og sekundærinteressenter

Oversikt over typer av interessenter i et prosjekt. Primærinteressentene er direkte eller indirekte involvert i prosjektet og treffer beslutninger som får direkte konsekvenser. Sekundærinteressentene kan påvirke prosjektet, men har ikke myndighet til å treffe beslutninger som får direkte konsekvenser.
Interessenter
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Primærinteressentene i et prosjekt er prosjekteieren, prosjektorganisasjonen og eksterne personer eller organisasjoner. Prosjekteieren og prosjektorganisasjonen er direkte involvert i prosjektet. De eksterne er indirekte involvert. Banker, forsikringsselskaper, myndigheter og eiere av nødvendig utstyr er eksempler på eksterne primærinteressenter.

Sekundærinteressentene er personer eller organisasjoner som kan påvirke prosjektet, men ikke har myndighet til å treffe beslutninger som får direkte konsekvenser for prosjektet. Media, interesseorganisasjoner og eiere av naboeiendommer er noen eksempler på sekundærinteressenter.

Prosjekteieren

Prosjekteieren kan ha tre ulike roller i prosjektet: sponsor, oppdragsgiver (eier) eller bruker.

Sponsor er den person eller organisasjon som finansierer prosjektet.

Eier (også referert til som oppdragsgiver) er den som bestiller prosjektet (og således er prosjektorganisasjonens kontraktspartner) og som eier det prosjektet resulterer i. Rollene som sponsor og eier kan innehas av samme person eller organisasjon.

Det kan være flere eiere i et prosjekt. Det er da vanlig at én av eierne forestår prosjektgjennomføringen og fungerer som byggherre på vegne av de øvrige. Denne eieren benevnes som oftest operatør. Et eksempel på prosjekter med flere eiere og en operatør er utbyggingsprosjektene på norsk sokkel.

Bruker er den som skal anvende prosjektets resultater.

Et eksempel på de ulike rollene er en privatperson som gir penger til et idrettslag for å bygge en liten hoppbakke. Her er privatpersonen sponsor, idrettslaget eier, og idrettslagets medlemmer er brukere.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg