Ildflue, vanlig betegnelse på lysbiller og visse lysende tropiske smellere, men også andre billefamilier har tropiske arter som svermer og lyser på samme måte, på spansk Cucuyos. De lysende smellerne er lett kjennelige på en opphøyet, voksgul flekk på hver side av forbrystet. Foruten fra disse flekkene sendes det ut lys fra bakkroppens underside. Den best kjente arten, Pyrophorus luminosa,er ca. 25 mm lang og sender ut et strålende blågrønt lys fra forbrystet og et rødt lys fra bakkroppen. Lyset er så sterkt at man kan lese ved det, og billen blir holdt i bur og brukt som lampe. Har vært i bruk som belysningsmiddel av Indianere i Latin-Amerika siden førhistorisk tid.