Iberiske språk, ikke-indoeuropeiske språk som ble talt i det gamle Iberia (Spania) før romernes kolonisering. Kjennes fra korte innskrifter og navn, og synes å falle i tre hovedgrupper: lusitansk og tartessisk i sør, iberisk i vest. Det nåværende baskisk må også stamme fra et språk talt i Iberia og Aquitania. Slektskapsforholdene er usikre.