Hver sin lyst (smak), uttrykk av fransk opprinnelse: Chacun à son goût. Holberg har i Barselstuen (1723) «Ja, ja, jeder mand sin lyst».