Hullskrape, redskap for opprenskning i petroleumsbrønner og andre rør. En rekke ulike utførelser finnes, med hhv. wiresløyfer, spiler eller wirefingrer som sliteelementer.