Bitoneart, tonearter med grunntone på de andre trinnene enn første trinn i skalaen. Unntak er tonearter på sjuende trinn i dur og andre trinn i moll. Skalaene på disse trinnene inneholder et forminsket kvintintervall og egner seg derfor ikke som grunnlag for en toneart innenfor tradisjonell tonal musikk.