Home range, hjemmeområde, det begrensede området et individ eller en familiegruppe bruker. Blir området forsvart aktivt, kalles det et revir eller territorium. Hjemmeområdet kan være større enn selve reviret, f.eks. hos katt.