Revir, jaktområde, område som et dyr oppfatter som sitt eget og forsvarer. Jf. home range og territorium.