Hokkoer er en familie av fugler i ordenen hønsefugler. Den omfatter ca. 50 arter, alle fra tropisk Sør-Amerika til Mexico. Er opptil en meter lange, på størrelse med kalkun, hannene ofte med fargestrålende hode og nebb. Lever av frukt, bær og frø; noen tar også smådyr og insekter.