Heterocyste, celletype hos enkelte trådformede blågrønnalger (cyanobakterier), inneholder enzymet nitrogenase som bevirker nitrogenfiksering. Heterocyster skiller seg fra andre celler ved tykk cellevegg og svak pigmentering.