Hematoksylin, fargestoff som forekommer i det tropiske treet kampeche. Brukes som kjernefargestoff i mikroskopiske preparater. Ved oksidasjon dannes det røde fargestoffet hematein.