Mikroskopiske eller histologiske preparater er vevsbiter farget og behandlet etter forskjellige metoder for lys- og elektronmikroskopiske undersøkelser. Makroskopiske preparater er organer eller organdeler, også skjelettmateriale.