helseøkonomiforvaltningen (HELFO), en ytre etat under Helsedirektoratet som fra 2010 administrer refusjoner og dekning av helsetjenester. HELFO er ansvarlig for oppgjør til behandlere og leverandører utenfor sykehus og refunderer helseutgifter til enkeltpersoner, inkludert frikortordningene. HELFO administrerer fastlegeordningen, inkludert fastlegebytte. Videre utsteder HELFO Europeisk helsetrygdkort. Ved brudd på behandlingsfristen formidler HELFO pasienter til andre helseinstitusjoner. HELFO gir også befolkningen veiledning i valg av helsetjenester.