Frikort, ordning som begrenser den enkelte brukers egenbetaling for helsetjenester. Når utgiftene har nådd et visst nivå, utsteder HELFO et frikort som fritar brukeren fra å betale egenandeler resten av året. Se egenandel