Hekkmotor, motor plassert bak (hekken) i eldre kjøretøy. Enkelte små personbiler har hekkmotor plassert der bagasjeplassen vanligvis er. Hekkmotor er vanlig i store busser og er da anbrakt bakerst, tvers over vognen. Fremdriften overføres til pinjongen ved en skrå aksel.