Pinjong, konisk tannhjul som sitter i enden på mellomakselen, og som driver kronhjulet inne i differensialhuset. Se også differensial.