Harmonisering av rettskildeslutninger er i rettskildelæren en prosess som bringer i samsvar, harmoniserer, slutninger fra rettskildefaktorer som tilsynelatende trekker i forskjellig retning.

Når slutninger fra ulike rettskildefaktorer trekker i forskjellig retning, for eksempel ved at lovteksten tilsier én bestemt løsning, mens slutninger fra lovforarbeider eller fra andre rettskildefaktorer trekker i en annen retning, blir det rettsanvenderens oppgave å prøve å avstemme faktorene mot hverandre, slik at tilsynelatende motstrid faller bort.

Hvis motstriden mellom rettskildeslutningene forsvinner når rettsanvenderen går nøyere inn på hver enkelt av rettskildeslutningene, kalles det harmonisering. Hvis det ikke er mulig å harmonisere rettskildeslutningene, må rettsanvenderen bruke vektreglene i rettskildelæren for å få bestemt hvilken slutning som skal få forrang.

Harmonisering vs avveining

Harmonisering av motstridende rettskildeslutninger er noe annet enn å fjerne motstrid mellom rettsregler som ser ut til å kollidere. Begge prosessene handler om å eliminere motstrid. Men mens harmonisering av rettskildeslutninger handler om prosessen før tolkingsutfallet til en rettsregel blir bestemt, dreier prosessen med å avstemme innholdet til tilsynelatende motstridende rettsregler seg om å unngå regelkollisjon. Å avstemme rettsregler dreier seg om å unngå regelkonflikt, det vil si å forhindre at to rettsregler som begge er tilsynelatende ferdig tolket, knytter ulike rettsfølger til ett og samme saksforhold. Hvis rettsregler kolliderer, må dette løses gjennom å bruke kollisjonsprinsippenelex superior, lex specialis og lex posterior. Regelkonflikt kan ofte unngås ved å tolke innskrenkende den ene regelen eller begge reglene.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Eckhoff, Torstein (2001) Rettskildelære, femte utgave ved Jan Erik Helgesen. Universitetsforlaget.
  • Ola Mestad (2019) Rettens kilder og anvendelse, i Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde (red.): Juridisk metode og tenkemåte.
  • Boe, Erik Magnus (2010) Innføring i Juss. Juridisk tenkning og rettskildelære, tredje utgave. Universitetsforlaget.
  • Boe. Erik Magnus (2020) Grunnleggende juridisk metode, fjerde utgave, Universitetsforlaget
  • Mæhle, Synne Sæther og Aarli, Ragna (2022) Fra lov til rett, tredje utgave, Gyldendal

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg