Hagtornfly, sommerfuglart i familien nattfly. Forvingene er brunspraglede med svakt innslag av grønne striper, mens bakvingene er lysebrune, vingespenn 40–45 mm. Arten er ganske vanlig i kyststrøk av Sør-Norge og flyr fra august til september. Larvene lever på hagtorn og ulike Prunus-arter, spesielt slåpetorn.