Høvler, tidligere betegnelse på en kategori fagarbeidere innen metallfagene i industrien. Se maskinarbeiderfaget.