Metallfagene i industrien, tidligere fellesbetegnelse på en del mekaniske og elektrotekniske fag.