Høstfly, sommerfuglslekt i familien nattfly. Vingespennet er ca. 3–4 cm. De fem norske artene er mer eller mindre vanlige i Sør-Norge og flyr fra august til oktober. Larvene av de fleste lever på ulike trær og lyngplanter.