Gumpe, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: ulv. Ulven var et nærmest mytisk dyr blant samene tidligere. Det var vanlig å bruke omskrivninger for ikke å omtale den direkte, fordi man var redd for at ulvens magiske kraft kunne ramme en ved bare å nevne dens navn. Ulven har en egen joik, og den omtales i mange fortellinger som den som må krysse ni elvedaler på jakt etter mat.