Gulrandbille, billeart i familien vannkalver. En av våre største biller, 27–32 mm, svartgrønn med gulkantede dekkvinger og bryst.