Guloker er en gul malerfarge som hovedsakelig består av jernhydroksidet med kjemisk formel Fe(OH)3.