Gullmakeri, hovedmål for alkymistene som ville fremstille gull av mindre edle metaller. Selv om dette aldri kunne lykkes, var arbeidet av en viss betydning, fordi det økte datidens kjennskap til kjemiske reaksjoner og forbindelser. Ble drevet gjennom hele middelalderen. Se alkymi.