Fiskegrunne, forhøyning av sjøbunnen der fisken samler seg.