Grønlandsfalk, tidligere skilt ut som egen underart av jaktfalk, Falco rusticolus, fugleart i falkefamilien, men betraktes nå bare som en lysere fargevarietet av denne.