Goraler, ('fjellboere', polsk góral av góra, 'fjell') kalles tradisjonelt den polske fjellbefolkningen i Karpatene, mest typisk i traktene Nowy Targ, Zakopane og Orawa. De bosatte seg her fra 1300-tallet og livnærte seg særlig ved kvegdrift og som røvere. Deres etterkommere i dag er kjent for sitt kunsthåndverk, sine folkedrakter og danser.