Som består av eller inneholder tankespråk, fyndig uttrykt lærdom, f.eks. gnomisk diktning.