Gjellelus, samlebegreps for forskjellige snyltende krepsdyr, hoppekreps og tanglus, som lever på gjellene hos fisk. Til hoppekrepsene hører bl.a. lakselus og torskens gjelleorm. Fiskelus er en egen klasse av parasitter.