Gerfalk, i internasjonalt falkonerspråk navn på skandinavisk jaktfalk.