Geodimeter, instrument til måling av avstanden mellom to punkter (stasjoner) i terrenget direkte ved hjelp av reflektert lys (vanlig lys, infrarødt lys, laser). Består av sender og mottaker som plasseres i den ene stasjonen, og en reflektor som plasseres i den andre.