Gassløfting, gassdriv, eng. gas lift, brukes for å få opp olje fra reservoarer med lavt trykk. Det pumpes gass via ringrommet ned mot bunnen av brønnen. Når gassen blander seg med oljen, blir vekten av innholdet i produksjonsrøret redusert og dermed blir det trykk den utøver mot reservoaret, så lavt at reservoartrykket kan presse oljen opp.