Gaska, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: mellomrom, mellom-, midt-.