Gáddi, gádde-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: strand, landjorden.