Fytokjemi er den delen av biokjemien som gjelder planter. Se også fytokjemikalier.