Ved en troppeavdeling eller i en stilling er flankene avdelingens (stillingens) sider i motsetning til dens front og rygg. Ved betegnelsene høyre og venstre flanke tenker man seg fronten vendt mot fienden. Hvis flanken ikke er sikret av naboavdelingen eller av ufremkommelig lende, kalles den en åpen flanke. Flankeangrep er et angrep som rettes mot fiendens flanke.