Friuliere, folk i det nordøstlige Italia, hovedsakelig i regionen Friuli-Venezia-Giulia, hvor de utgjør ca. 60 % av befolkningen, dvs. noe over 700 000 mennesker. Språket deres, friulisk (it. friulano, friulisk furlàn), tilhører de retoromanske språkene. Så å si alle friulisktalende behersker også italiensk, ofte som førstespråk. Friulisk er offisielt anerkjent som minoritetsspråk, og det undervises i språket på flere skoletrinn.