Friulisk, romansk språk, den østligste av de tre retoromanske dialektgruppene, der de to andre er romansch og ladinsk. Friulisk snakkes av anslagsvis 600 000 mennesker, hovedsakelig i regionen Friuli-Venezia-Giulia i Italia.