Francs-archers, fri-bueskyttere, et regulært fotfolk som ble opprettet i Frankrike 1448 av Karl 7. De var utrustet med bue, sverd og dolk og hadde panserskjorte, hadde ingen lønn i fredstid, men var fritatt for skatt. Hvert sogn stilte en skytter. Fri-bueskytterne ytte Karl 7 god tjeneste mot engelskmennene, men forsøket på å bygge opp et nasjonalt infanteri på denne styrken mislyktes, og institusjonen gikk i oppløsning på midten av 1500-tallet.