Fotkyss, tegn på underkastelse og ærbødighet, f.eks. mellom beseiret og seierherre, eller mellom vasall og lensherre, slik som i middelalderens Europa. Fotkyss inngikk i det pavelige seremoniell inntil Pius 11 (pave 1922–39), og brukes fremdeles i forbindelse med liturgisk fotvasking i den romersk-katolske kirke.