Tvinge frem gjennomgang gjennom noe; fremtvinge adgang til noe; greie å passere.