Forligger, hi-hund som med halsing og småangrep skal få rovdyret (rev eller grevling) til å bli i hiet til jegeren kan få gravd seg ned til det.