Forensisk kjemi, den del av kjemien som befatter seg med påvisning av forgiftninger, med kjemiske undersøkelser i forbindelse med forbrytelser o.l. De mest moderne analysemetoder blir tatt i bruk, da det ofte bare er tale om å påvise spor av stoffer.