Fagområde som gjør bruk av psykologiske, sosialpsykologiske og sosiologiske forståelsesperspektiver for å gi et best mulig grunnlag for beslutninger i markedsføringen. (Se kjøpsatferd og kjøpsprosessen.)